TULETÕRJE VOOLIKUSÜSTEEMIDE KONTROLL

Töökorras voolikupoolid ja voolikusüsteemid on väga tõhusaks  tulekustutusvahendiks tulekahju algstaadiumis isikute poolt kellel puudub erikoolitus. Et tagada voolikupoolide ja voolikusüsteemide pikk tööiga ning kindlustada süsteemi kohese kasutatavuse ei tohi ära unustada kõige olulisemat – kontrolli ja hooldust.

Tuletõrje voolikusüsteemide hooldustoiminguid võib teostada ainult vastavat pädevust omavad isikud.

Tuletõrje voolikusüsteemide kontrolli ja hooldust peab teostama iga-aastaselt. EVS- EN 671  -3:2005

Vee vooluhulga mõõtmist süsteemist teostatakse spetsiaalse mõõteseadmega. Mõõtmistulemuste kohta väljastatakse vastav akt.