TULETÖÖDE TULEOHUTUSKOOLITUS

Miks?

Tuletöö on detaili või materjali kuumutamise või kuumenemisega, sädemete tekkimise või lahtise (küttekoldevälise) tule kasutamisega tehtavad alljärgnevad tööd:

gaaskeevitus- ja gaasleektöö; elekterkeevitustöö; põlevvedelikuga metalli lõikamine; põlevvedelikuga tehtav jootetöö; ketaslõikuriga metalli lõikamine; bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ning kasutamine; gaasileegi ja kuumaõhupuhuri kasutamine; sepatöö ja küttekoldevälise tule tegemine (Siseministri määrus “Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded”). 

Kellele?

Tuletööde tuleohutuskoolitus on mõeldud igale Teie asutuse tuletöö tegijale.

Eesmärgid:

Koolituse tulemusena on osalejal:

– teadmised tulekahju tekkimisest, arengust ja kustutamise võimalustest

– teadmised tuletööde tuleohutuse üld- ja lisanõuetest

– oskused kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid

Kuidas toimub õppetöö?

– Lektori loeng koos näitlike materjalide esitamisega

– Arutelu tuletööde tuleohutusnõuete praktilisest täitmisest

– Praktiline tulekustutitega tule kustutamine

Teemad

– Põlemisprotsess, põlemise tingimused, põlevmaterjalide liigitus

– Tulekahju tekkimine, areng ja kustutamine

– Tuletööde tuleohutuse üld- ja lisanõuded

– Tegutsemine tulekahju korral

– Esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine: teooria ja praktika.

Korraldus

Koolituse kestvuseks on planeeritud 6 tundi teoreetilist õpet, millele lisandub aeg praktiliseks õppeks ja teadmiste kontrolliks (kuni 2 tundi). Koolituse läbimise kohta väljastatakse tuletöötunnistus, mis kehtib 5 aastat. Koolitus toimub tellija ruumides ja territooriumil.

Hinnapäringud ja küsimused saata e-mailile info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859