Tuleohutusteenused


Ohutuspartner OÜ eesmärgiks on pakkuda kõrgetasemelist personaalse tuleohutsspetsialisti teenust suurendamaks klientide riskiteadlikkust – ennetamaks kahjujuhtumeid ning tagamaks nende kiire ja õiglase lahendamise.

Ettevõtte originaalsus peitub asutustele/ettevõtetele kõiki riske hõlmava terviklahenduse pakkumises, eriti mis puudutab hoone omaniku või valdaja tule- ja evakuatsiooniohutusalaste kohustuste täidetust, lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Kaardistatakse ka kõik kindlustuse traditsioonilised riskid – nagu näiteks murdvargus, vesi, loodusõnnetus.

Ohutuspartner OÜ pakutava personaalse tuleohutusspetsialisti teenus (kahjuenntusteenus) töötab kliendiga sõlmitava töövõtulepingu alusel, kus koostöös kliendiga tuuakse välja lepingu objekt ja ettevõtte või asutuse kohustuste ulatus, samuti töö teostaja vastutus, poolte kohustused ning teenuse maksumus. Kohustuste ulatuse aastane maksumus liidetakse kokku ja jagatakse aastase perioodiga. Selline lähenemine annab võimaluse ettevõttel või asutusel kulutusi paremini optimeerida ja korrga ei tule suuremat summat tasuda.Lepingu objektiks on Töövõtja poolt Tellijale osutatav asutuse/ettevõtte tule- ja evakuatsiooniohutuse kahjuennetusteenus, mille eesmärgiks on korraldada Tellija tule- ja evakuatsiooniohutusalaste kohustuste täidetus, tagamaks vastavus õigusaktidest tulenevatele nõuetele ning lepingute (kindlustusleping) järgsetele kohustustele.

Küsi lisa info@ohutuspartner.ee