Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

KOOLITUSE MAHT 8 ak. h

EESMÄRK: Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral.

KOOLITUSE SISU KIRJELDUS:

Tuleohutuse seadus 

Asutuse/ettevõtte tuleohutuskorraldus – analüüs, väljatöötamine, planeerimine, juurutamine

Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused

Tuleohutust reguleerivate dokumentide koostamine

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele Tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid

Vastutusest, mis kaasneb tuleohutusnõuete rikkumistega ning enamlevinud eksimused

Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg

Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded

Õige tegutsemine tulekahju korral

Objektil nõutud tuleohutusalane dokumentatsioon

Koolitusel osalejatele väljastatakse vastav tunnistus.

Koolituse läbiviijateks on päästeala spetsialistid.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Mihkel Trepp 52 222 89, e-mail: info@ohutuspartner.ee