Tööohutusteenused

Tänapäeva taas kiirelt muutuvas majanduses, mis püstitab nii tööandjatele kui ka töövõtjatele pidevalt uusi ülesandeid, omab üha suuremat tähtsust töökeskkond, kus inimesed töötavad. Usun, paljud on mõistnud, et töötingimustest sõltub mitte ainult töötajate tervis, vaid ka nende töö tulemused, s.h. toodangu või teenuse maht ja kvaliteet. Parandades töötingimusi vähendame töötajate haigestumistest ja tööõnnetustest põhjustatud tööajakadusid ning hoiame kokku vahendeid haigushüvitisteks.

Meie poolt pakutavad teenused on

  1. Töökeskonna haldus
  2. Eksperthinnang töökeskonnale
  3. Ettevõttes järelkontroll-monitooring
  4. Erinevad tootekoolitused
  5. Dokumentide koostamine
  6. Töökeskonna riskianalüüside koostamine
  7. Konsultatsioon

Hinnapakkumise saamiseks palume ühendust võtta info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859