Töökeskkonna haldus

Töökeskkonna haldusteenus on meie kompleksteenus ettevõtetele kogu tööohutuspoliitika väljatöötamiseks ja elluviimiseks. Haldusleping annab kindlustunde, et võimalikud ohuolukorrad avastatakse varem kui neist mingit õnnetust peaks juhtuma.

Tööohutuse haldusteenuse osutamiseks määrame tellijaga koostöös parimate ohutusspetsialistide hulgast kontaktisik/halduri, kelle ülesanne on korraldada Teie ettevõtte tööohutusalaste kohustuste täitmist.

Töökeskkonna ohutusalase haldusteenuse hind on soodne ning kujuneb tööohutusekspertiisi käigus tuvastatud asjaoludest, haldustoimingute läbiviimise sagedusest, kasutusel olevate ohutuspaigaldiste hulgast ning lepingu kestvusest. Kuna klientide vajadused on erinevad, lähtutakse töökeskkonna ohutusalase haldusteenuse paketi koostamisel iga kliendi eripärast ja soovidest lähtuvalt. Seega on tööohutusalase haldusleping täpselt nii paindlik ja ulatuslik kui kliendil vaja.

Haldusteenus võib koosneda põhiteenustena järgmistest üksikteenustest:

 • – eksperthinnang töökeskkonnale
 • – ettevõttes järelkontroll-monitooring;
 • – tööohutusalase dokumentatsiooni väljatöötamine ja edasine korrashoid;
 • – eraldi teenus ettevõtetele (riskianalüüs jm);
 • – tööohutuspaigaldiste ja -süsteemide projekteerimine, kontroll
 • – tööohutusmärgistuse projekteerimine ja paigaldus;
 • – tööohutusalased koolitused ja õppused;

Ja lisaks vajadusel/kokkuleppel:

 • – esindamine riikliku tööinspektsioonijärelevalve menetluses;
 • – nõustamine jooksvates tööohutusalastes küsimustes;
 • – teavitamine olulistest muudatustest tööohutusalastes õigusaktides;
 • – tööohutusvahendid.

Küsi meilt infot/hinnapakkumist e-mailil info@ohutuspartner.ee või telefonil +372 56 299 859.