Praktiline kustutusõppus.

Esmaste tulekustutusvahendite õpe on suunatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide kõikidele töötajatele teoreetilisi teadmisi kinnistamiseks läbi praktiliste harjutuste.

Eesmärk: esmaste tulekustutusvahendite õppe läbinu teab ja oskab kasutada tulekustutit tulekahju korral. 

Praktiline kustutusõppus sisaldab:

Koolitus kestab kokku ca 2 ak h.

Teoreetilise loengu käigus tutvutakse esmaste tulekustutusvahenditega ja õpitakse neid õieti käsitsema. 

Praktiline harjutus 6 kg pulberkustutiga ca 1m x 1m põlevat kütusega täidetud vanni kustutades (iga osaleja) 

Tellija soovil kustutamine muude vahenditega (tulekustutustekiga )

Teenuse hind sisaldab kustutiõppuseks vajaminevaid kustuteid.

Õppuse viivad läbi päästealase haridusega spetsialistid. 

Küsige lisainfot või hinnapakkumist. 

Mihkel Trepp 52 222 89, e-mail: info@ohutuspartner.ee