Ohutuspartner OÜ poolt korraldatavad tuleohutuskoolitused

  1. Esmane tuleohutusalane koolitus (baaskoolitus)
  2. Tulekahjuõppus
  3. Tuleohutusalane täiendõpe
  4. Praktiline kustutusõppus
  5. Praktiline evakuatsiooniõppus ettevõttes
  6. Tuletööde tuleohutuskoolitus
  7. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
  8. Eesti tuletöö tegijate koolitus

Hinnapäringud ja küsimused saata e-mailile info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859

Koolitusi on võimalik korraldada nii Eesti kui ka Vene keeles ja e-koolitustena