EVAKUATSIOONISKEEMIDE KOOSTAMINE

Koostame asutustele ja ettevõtetele evakueerimise skemaatilisi plaane vastavalt Siseministri 1. septembri 2010. a määrus nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” § 11,  esitatud nõuetele. Evakuatsiooniskeemid valmistame vastavalt tellija soovile formaadis kuni A3 ja raamituna.

Skeemid koostatakse korruste  kaupa arvestusega kaks skeemi korruse kohta. Vastavalt vajadusele võidakse evakuatsiooniskeemide arvu korrusel suurendada.

Hinnapäringud ja küsimused saata e-mailile info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859