Ettevõttes järelkontroll-monitooring

Tööohutusalase järelkontroll-monitooringu teenus ehk regulaarse seire ja konsultatsiooni leping on mõeldud ettevõtte tööohuriskide tuvastamiseks. Selle korral vaadatakse üle ettevõtte hooned, rajatised ja territoorium eesmärgiga tuvastada esmaste kaitsevahendite kasutamist, märgistuste ja töövahendite nõuetele vastavusest. Samuti esmaabikapi sisude kontroll, absorbentaine olemasolu , müra-, valguse-, hapniku-, jne mõõtmist kahtluse korral ja nõuetekohasest märgistust. Monitooringu tulemusena esitatakse teenuse tellijale tegevuste, järelduste, põhjenduste ja ettepanekute raport..
Teenus koosneb:

  • Seire – monitooringuobjekti tööohutusalase olukorra perioodiline seire koos seiretulemuste esitamisega kirjaliku monitooringuraporti vormis, mis tagab pideva informeerituse Teie töökeskkonna olukorrast.
  • Nõustamine – lisatasuta tööohutusalane nõustamine telefoni teel ning teavitamine tööohutusala õigusaktides tehtavatest muudatustest ning uutest õigusaktidest.
  • Esindamine – osalemine Tellija esindajana riikliku tööinspektsioonijärelevalve ülevaatustes ja ettekirjutuste andmise menetluses.
  • Erisoodustused – soodushindadega optimaalseimate lahenduste pakkumine monitooringuobjekti töökeskkonna parendamiseks.

Tööohutusalase monitooringuteenuse vajaduse ja selle osutamise tingimuste kindlaks määramiseks oleks soovituslik teha ennem eksperthinnang, mille tulemusena esitatakse tellijale 10 tööpäeva jooksul kirjalik tegevuste, järelduste, põhjenduste ja ettepanekute raport koos tööohutusalase monitooringuteenuse hinnapakkumisega. Monitooringuteenuse lepingu sõlmimise korral on eksperthinnang tasuta, lepingust loobumise korral aga varem pakutud hinnaga.

Monitooringu lepingu sõlmimise korral leiame tellijale oma spetsialistide hulgast kogemustega halduri, kelle ülesanne on korraldada teie ettevõttes töökeskkonna monitooringut.

Tööohutusalase monitooringu hinna määramisel võetakse arvesse konkreetse objekti pindala, inimeste arvu, kaugust, raskusastet ja kontrolli vajaduse sagedust.

Hinnapäringud ja küsimused saata e-mailile info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859