Esmaste tulekustutusvahendite kontroll ja hooldus

Ohutuspartner OÜ  kontrollib:

Pulberkustuteid
Vahtkustuteid
CO2 – kustuteid

Tulekustuti kontroll ja hooldus korraldatakse tulekustuti valdaja poolt. Tulekustuti hooldust teostatakse hoolduskohas. Kontrolli võib teostada  objektil, kus tulekustuti asub. Kontrolli ja hooldust viib läbi pädev isik

Vaatlust teostatakse tulekustuti valdaja poolt üks kord kvartalis. Kui tulekustutile mõjub niiskus, vibratsioon või muu kahjustav mõju, teostatakse vaatlust üks kord kuus

Kui vaatlusel tulekustuti rikkeid ei ilmne ja tootjapoolne juhend ei näe ette lühemat perioodi, korraldab tulekustuti (sealhulgas ka müügiloleva) valdaja hiljemalt kaks aastat pärast tulekustutil märgitud valmistamise kuupäeva tulekustuti esimese kontrollimise. Kui tulekustutile mõjub niiskus, vibratsioon või muu kahjustav mõju, kontrollitakse seda ühe aasta pärast. Järgnev kontroll viiakse läbi sama sagedusega. 

Kontrolli läbib kustuti, millel:

– on piktogrammidega eestikeelne loetav kasutusjuhend
– on nõutud töösurve
– kere on ilma nähtavate mehhaaniliste vigastuste ning roosteta
– voolik ei ole murenenud ega katki
– pulber ei ole paakunud ehk kivistunud
– on nõuetekohased tõkised ning plommid
– tehase poolt näidatud efektiivsusklassid erinevate ainete kustutamisel vastavad nõuetele.

Pulber – ja vahtkustutite kontroll toimub kas asutuses/ettevõttes kohapeal või hoolduspunktis.


Esmaste tulekustutusvahendite hooldus

Ohutuspartner OÜ  hooldab:

Pulberkustuteid
Vahtkustuteid
CO2 – kustuteid
Kui kontrolli käigus leitakse, et regulaarseks ülevaatuseks toodud kustuti vajab lisaks tavakontrollile ka hooldust või on kustutil muid puudusi, teostatakse kustutile vajaminevad hooldustööd – survestamine, laadimine jms.

Hooldus sisaldab lisaks kontrollimisel teostatavale järgmisi toiminguid:

– tulekustuti kere sisemine vaatlus;
– tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine;
– tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine;
– vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse;
– vajadusel muud katsed;
– tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega;
– tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.

Kasutatud kustuti tuleb tuua hooldusesse – a) peale kasutamist, b) kontrollimise tulemused nõuavad seda, c) maksimaalne hooldusvahemik on käes;

Juhul kui kustutitootja pole teisite ette näinud on tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik:
– vahtkustutil 5 aastat;
– vesikustutil 5 aastat;
– süsihappegaaskustutil 10 aastat;
– pulberkustutil 10 aastat;.

Viited:

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Kustutite kontrolli ja  hooldusjuhend(est) (tõlkimisel)

Kustutite kontrolli ja hooldusjuhend(eng)