Eksperthinnang töökeskkonnale

Ettevõtte tööohutuse tervikliku analüüsi ja puuduste väljaselgitamise aluseks on eksperthinnangu andmine objekti tööohutusalase seisukorra kohta, millele eelneb põhjalik töökeskkonna analüüs, dokumentatsiooni audit ja tööohutusalaste teadmiste kontroll.

Selle tulemusena saab ettevõtte juht pädeva ülevaate hetkeolukorrast ning täpse tegevuskava kitsaskohtade või puuduste lahendamiseks. Eksperthinnangu tulemusena esitatakse tellijale tegevuste, järelduste, põhjenduste ja ettepanekute raport.

Tööohutusalase analüüsi käigus vaadatakse üle ettevõtte hooned, rajatised ja territoorium eesmärgiga tuvastada esmaste kaitsevahendite, märgistuste ja töövahendite nõuetele vastavusest. Samuti esmaabikapi sisude kontroll, absorbentaine olemasolu , müra-, valguse-, hapniku-, jne mõõtmist kahtluse korral ja nõuetekohasest märgistust.

Tööohutusalase dokumentatsiooni audit on olemasoleva ohutusalase dokumentatsiooni, evakuatsiooniskeemide, vastutavate isikute ametijuhendite, teenuste ostu-müügi lepingute ning kliendi huvide kaitstuse analüüs.

Tööohutusalaste teadmiste kontroll – kas pisteline või täielik töötajate teadmiste kontroll vastavalt meie spetsialistide koostatud küsimustikule.

Eksperthinnangu annavad meie parimad spetsialistid. Teenuse hind kujuneb objekti keerukusest, töömahust ja töö tähtajast.

Hinnapäringud ja küsimused saata e-mailile info@ohutuspartner.ee või telefonil 56 299 859